Var Finns Alla Syriska Flyktingar?

Var finns alla syriska flyktingar

Obs! Siffrorna skiljer sig något i beräkningarna pg a de olika källorna! 3,5 miljoner Syriska flyktingar finns i Turkiet, de flesta äldre, kvinnor och barn.

Den största anledningen till att fler Syriska män än kvinnor har kommit till Europa är pg a svårigheten att ta sig hit. En Syrisk flykting berättar att han sov två månader i olika skogar på vägen till Europa.

 

TURKIET

Dr. Kerem Kınık, President för Röda Korset i Turkiet berättar;Det finns ca 4 miljoner  flyktingar i Turkiet för tillfället. Alla har lämnat sina tidigare hem pg a oroligheter och rädsla att dödas. Minst 3,5 miljoner är Syrier. Vi som i egenskap av Turkiska Röda Korset försörjer 1,3 miljoner Syrier med kontanta medel genom Röda Korset-kortet i Turkiet. Vi hushåller 250.000 flyktingar i över 30 flyktingläger. Vi står för utbildning och erbjuder stipendium till 250.000 syriska barn, samt att sjukvård är gratis för alla Syrier i Turkiet. Till dagens datum har mer än 40 miljoner kostnadsfria läkarbesök registrerats, 1,5 miljoner operationer har utförts och 200.000 barn har fötts i våra sjukhus. Alla barn har överlevt och alla operationer har lyckats och genomfördes genom den kostnadsfria läkarvården.”

SVERIGE

172.300 Syriska flyktingar finns i Sverige, de flesta män

Rätt till vård

Asylsökande i Sverige har rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård du kan få. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

 

Dagersättning

Bor den sökande på en av Migrationsverkets anläggningar där fri mat ingår är dagersättningen:

24 kr/dag för vuxna ensamstående

19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll

12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:

71 kr/dag för vuxna ensamstående

61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader

37 kr/dag för barn upp till 3 år

43 kr/dag för barn 4–10 år

50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

2016 beräknade FN att det fanns 22 miljoner människor i Syrien innan kriget.13,5 miljoner syrianer kräver idag humanitärt bistånd och mer än 6 miljoner är fördrivna inom själva Syrien och ca 5 miljoner har flytt landet. FN: s flyktingbyrå ​​(UNHCR) räknar med att 5 165 502 registrerade flyktingar hade flytt fram till augusti 2017.

Turkiet är det största värdlandet för registrerade flyktingar med över 3,5 miljoner syriska flyktingar.

1 miljon asylsökande finns i Europa varav 700.000 i Tyskland

NORGE

28.823 Syrier finns i Norge

ENGLAND

39.000 syriska flyktingar finns i England

ITALIEN

117,000

FRANKRIKE

83,000

HELA LISTAN

Totalt antal flyktingar från Syrien:

5,440,749 December 2017)

6,130,000–6,320,000 flyktingar hade flytt, enligt beräkningar 2016)

Turkiet 3,541,572 (Juli 2018)

Libanon 2.2 million (December 2015) 1,001,051 (registered)

Jordan 1,265,000 (census results as of November 2015) 661,114 (registered July 2017)

Germany 698,950 (till 2017)

Förenade Arabemiraten 242,000 (övernattande och arbetande 2015)

Irak (inkl. Irakiska Kurdistan) 230,836 (registrerade)

Kuwait 155,000+ (övernattande och arbetande Juni 2015)

Egypten 117,702 (2016) 124,534 (UNHCR- September 2017) 500,000 (Egypt MFA- September 2016)

Sverige 122,087 (applicants to December 2017)

Sudan 100,000 (2016)

Yemen 100,000 (2015)

Saudi Arabien 500,000-2,500,000 (övernattande 2016)

Ungern 72,505 (December 2015)

Kanada 62,000+ (sökande Feb 2017) 43,000+ (godkända, Feb 2017)

40,081 (återvändande Feb 2017)

Kroatien 55,000 (September 2015) 386 (ansökande December 2015)

Grekland 54,574 (May 2016) 5,615 (ansökande December 2015)

Qatar 54,000 (övernattande 2017) 42 (registrerade)

Österrike 45,827 (April 2017)

Algerien 43,000 (November 2015)  

Nederländerna 31,963 (Juli 2016)

Libyen 26,672 (December 2015)

Armenien 22,000 (January 2017)

Danmark 19,433 (December 2015)

Bulgarien 17,527 (December 2015)

United States 16,218 (November 2016)

Belgien 16,986 (Juli 2016)

Norge 13,993 (December 2015)

Singapor 13,856 (December 2015)

 Schweiz 12,931 (Juli 2016)

Serbien 11,831 (Februari 2016)

Frankrike 11,694 (Juli 2016)

United Kingdom 10,583 Augusti 2018

Brazilien 9,000 (godkända) 2,097 (November 2015)

Spanien 8,365 (December 2015)

Ryssland 7,096  (April 2016)

Australien 6,000 (Jan 2017)

Malaysia 5,000 (Augusti 2015)

1,980 (Maj 2017)

Tunisien 4,000 (September 2015)

Cypern 3,527 (December 2015)

Bahrain 3,500 (Juni 2015)

Argentina 3,000

Montenegro 2,975 (December 2015)

Italien 2,538 (December 2015)

Rumänien 2,525 (December 2015)

Macedonien 2,150 (December 2015)

Malta 1,222 (December 2015)

Somalia 1,312 (Januari 2016)

Finland 1,127 (December 2015)

Talade språk: Arabiska, Kurdiska, Turkiska, Armenska, Aramaiska, Franska, Engelska Religion: Sunni Islam, Kristendom, Shia Islam, Yazidism, Druze

Rapport och Sammanställning Christine Djerf

*Hela dokumentet med källor kan du ladda ner för 20kr [purchase_link id=”57739″ style=”button” color=”yellow” text=”Var finns alla Syriska flyktingar? 20kr” direct=”true”] [uam_ad id="49333"]

Author: skvaller

1 thought on “Var Finns Alla Syriska Flyktingar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *