Public: Kvinnan i Kristendomen 2kr

[purchase_link id=”57621″ style=”button” color=”green” text=”Köp Hela Artikel!” direct=”true”]Kvinnan under den tidiga kyrkan:

Jag nämner Mary och Martha och den Samaritiska kvinnan som exempel på “osynlig” betydelse. Jesus pratade med Samariten, vilket var ansett som skamfullt och kanske även farligt för den judiska mannen och Mary som satt, som en lärjunge vid hans fötter. Detta är något som inom judendomen endast Rabbinens elever gjorde. Han säger till Martha att lägga ner sina sysslor och falla ifrån den Judiska religionens lag om undergivenhet och skyldighet i hemmet.

Han visar tydligt, att i hans religion är kvinnan likvärdig. Det är den fattiges religion, den utstöttes religion, kvinnans religion och den sjukes religion, alla som inte fick plats hos judendomen får nu sin egna barmhärtiga gud.

I det romersk-grekiska övre samhället, kunde kvinnan driva egna klubbar och bli prästinnor eller profetinnor. I många avseenden nämns kvinnan som utomordentligt duktiga missionärer att sprida det Kristna budskapet.

Kvinnan tillskrivs den första tiden titlar som lärare, profet, missionär, diakon (Phoebe) och apostel (Junia). Jag vill poängtera att det jag nämnt om titlar även ligger i likhet med tiden, den motsatta ideologin om “skam och ära” att vara undergiven sin man och endast ett redskap för honom.

Kvinnan inom den medeltida kyrkan

Under medeltiden förändras den totala synen på kvinnor och av de kringresande häxutrotarna var det av fyra misstänkta häxor, övertaliga tre kvinnor. I den här perioden växer misstron mot kvinnan och hennes tidigare rättigheter inom kyrkan har förändrats kraftigt eller helt tagits bort.

Ett sätt att komma undan den religiösa nidbilden av kvinnan var att viga sig till ett liv som Asket eller leva i asketism. Att leva i ett själsligt äktenskap, var att leva tillsammans utan någon som helst sexuell kontakt med sin make. Kvinnan hade här ett val under den tidigare perioden i medeltiden av dela sitt liv som vän med sin make eller praktisera sitt gudsvigda liv själv i sitt hem.

Betydelsen av asketism för kvinnan som valde detta innebar i många situationer en frihet som den nya begränsade religionen inte tillät annars och ett ekonomiskt oberoende då mannen verkade som försörjare många gånger. Till en början fanns även ett val om ett isolerat asketiskt liv i kloster helt utan kontakt med omvärlden.

Kvinnan under reformationen

Under reformationen med Luther och Calvin, denna jämförelsevis högborgliga era så tar kvinnans roll i kyrkan en ny väg igen. Nu blir hon hänvisad tillbaka till skam och heder, undergiven sin make som den bakåtsträvande eller sanningssökande nya tidens tro kräver. Nu kommer även fördelarna med den nytolkade tron. Kvinnan och mannen får rätt att skilja sig, att umgås med likasinnade och som Katherine Zell, med rätten att göra sin röst hörd och den kvinnliga volontären till förändring och protestanten Argula von Grumbach.

De kvinnliga profeterna växer i antal och tron på kvinnan som häxa blir upplöst med anledning av och enkom hennes unika gåva till reproduktion given av gud. Något som jag märker genomsyrar den medeltida historien i historieboken är, vinklingen av kvinnans nya roll som profet till gränsen mot sierska. Detta vittnar om att åren av förföljelse har ärrat politiken inom kyrkan….

This article costs €0.2! To be able to read the rest of the article, please click the Purchase button to buy this content!

… Den här artikeln kostar ca 2kr! För att få ta del av hela innehållet, klicka på “Purchase” med Paypal och genomför din betalning

Mer om Icepi’s betalartiklar https://ambazonia.icepi.se/about-i-spy/

[uam_ad id="49333"]
Public: Kvinnan i Kristendomen 2kr

Thank you for the vote!

Author: skvaller

1 thought on “Public: Kvinnan i Kristendomen 2kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *